1. polrok

1polrok2009Čo sa udialo v obci v prvom polroku 2009 si v skratke môžete prečítať v obecnom časopise [PDF]

 

 

 

 

2. polrok

1 2polrok2009
2 2polrok2009
3 2polrok2009
4 2polrok2009