1. polrok

1 1polrok2010
2 1polrok2010
3 1polrok2010
4 1polrok2010
 

2. polrok

2polrok2010

Čo sa udialo v obci v druhom polroku 2010 si v skratke môžete prečítať v obecnom časopise [PDF]

Informácie o diani v obci môžete odteraz dostávať aj priamo do svojej e-mailovej schránky.